News Updates 27-11-2015 :

PHILOSOPHY Department

PUBLICATION PER FACULTY


PROF. GARGI MEDDA

 • Topic
 • Name of the Magazine & Year
 • Aspiration of Man
 • Sanhita (2011)
 • Place of Man in the process of Evolution
 • Samsaptak (2011)
 • Search for Existence ‘Nandini’
 • Sanhita (2012)
 • Manav-Bramha
 • Sanhita (2012)
 • Advaita concept of Prama in Dharmaraja’s Vedanta Paribhasa
 • Anusilana (2013)
 • Acharan Sankranta Dharma Nirapekhya O Biswajanin Maitik Mulyabodh
 • Sanhita (2013)
 • Rabindranath Thakur Dristhite – Sarthya O thyegi: Jib, Prakriti abng manusaywa
 • Rabindranath Amader Sanskritik Uttaradhikar (2013)
 • Swami Vivekananda’s Universal Religion
 • Ananya Vivekananda (2015)
 • Upanisader Adhyatik Ganer Bakhya
 • Sanhita (2016)
 • The Concept of Religion
 • AnudhyanAndInternational Journal of Social Sciences (2016)
 • Manasik Susthata
 • Sanhita (2017)

PROF. SANDHYA NANDI

 • Topic
 • Name of the Magazine & Year
 • Bhabisyater Ashankya
 • Sanhita (2012)
 • Jogoter Sristir Mool Karan ki
 • Sanhita (2013)
 • Hriday Vantra Bikal Hole
 • Sanhita (2014)
 • Sankar’s Concept About The “nature of Self ”
 • AnudhyanAndInternational Journal of Social Sciences (2016)

PROF. NEELANJANA CHAKRABORTY

 • Topic
 • Name of the Magazine & Year
 • Kanna Bhola
 • Sebabrati (2011)
 • Grahner Chand
 • Pratikriti (2011)
 • Dushter Mal
 • Pratikriti (2012)
 • Manur Bani Bandana
 • Diganta(2012)
 • Banshi
 • Kurchi (2012)
 • Bubuner Chora
 • Shushathi (2013)
 • Shisusram
 • Wheel (2013)
 • Aa-Sama
 • Sanbaddarpan (2013)
 • Mukhosher Aralae
 • Barendrabhumi (2014)
 • Michil
 • Samannay (2014)
 • Abhimani Shamaya
 • Manjuri (2015)
 • Katha Mala
 • Sanhita (2015)
 • Aparadh Prabonata
 • Sanhita (2015)
 • Manabayaner Path o Progati
 • Sanhita (2016)
 • ReligiousFandamentalism and Fundamental Unity of Religions
 • AnudhyanAndInternational Journal of Social Sciences (2016)

PROF. PALLABI MISRA

 • Topic
 • Name of the Magazine & Year
 • Kalo Rajanir Swapno
 • Sanhita (2013)
 • Jibon Darshan
 • Sanhita (2014)
 • Vivekananda
 • Rabindranath Amader Sanskritik Uttaradhikar (2015)
  Site developed by STSi